Algemene voorwaarden


Laatste update: 10 september 2023

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Workus.org of eventuele respectieve subdomeinen. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website Workus.org gebruikt. Door de website Workus.org te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, gebruik dan de website Workus.org niet.

Algemene voorwaarden

Door toegang te krijgen tot, informatie in te dienen bij of een bestelling te plaatsen bij Workus.org, bevestigt u dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan de servicevoorwaarden in de onderstaande Algemene voorwaarden . Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website, alle respectieve subdomeinen en elke e-mail of ander type communicatie tussen u en Workus.org.

Onder geen enkele omstandigheid zal het Workus.org team aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens of winst, voortvloeiend uit van het gebruik, of de onmogelijkheid om het materiaal op deze site te gebruiken, zelfs als het Workus.org team of een geautoriseerde vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Als uw gebruik van materialen van deze site resulteert in de noodzaak van onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens, neemt u de eventuele kosten daarvan voor uw rekening.

Workus.org is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die kunnen optreden tijdens het gebruik van onze bronnen. We behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen en het beleid voor het gebruik van hulpbronnen op elk moment te herzien.

Licentie

Workus.org verleent u een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de website te downloaden, installeren en gebruiken, strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

p>

Deze Algemene Voorwaarden vormen een contract tussen u en Workus.org (in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen als "Workus.org", " ons", "wij" of "onze"), de aanbieder van de website Workus.org en de diensten die toegankelijk zijn via de website Workus.org (die worden in deze Algemene Voorwaarden gezamenlijk de "Workus.org Service") genoemd.

U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, maak dan geen gebruik van de service Workus.org. In deze Algemene Voorwaarden verwijst ‘u’ zowel naar u als individu als naar de entiteit die u vertegenwoordigt. Als u een van deze Algemene voorwaarden schendt, behouden wij ons het recht voor om uw account te annuleren of de toegang tot uw account zonder voorafgaande kennisgeving te blokkeren.

Definities en sleutelbegrippen

Om de zaken in deze Algemene Voorwaarden zo duidelijk mogelijk uit te leggen, wordt elke keer dat naar een van deze voorwaarden wordt verwezen, strikt gedefinieerd als:

 • Cookie: kleine hoeveelheid gegevens die door een website wordt gegenereerd en door uw webbrowser wordt opgeslagen. Het wordt gebruikt om uw browser te identificeren, analyses te bieden en informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens.
 • Bedrijf: wanneer dit beleid 'Bedrijf', 'wij', 'ons' of 'onze' vermeldt, verwijst dit naar IM HelpDesk LLC die verantwoordelijk is voor uw informatie onder deze Voorwaarden en voorwaarden.
 • Land: waar Workus.org of de eigenaren/oprichters van Workus.org zijn gevestigd, in dit geval de Verenigde Staten.
 • >
 • Apparaat: elk apparaat met internetverbinding, zoals een telefoon, tablet, computer of een ander apparaat dat kan worden gebruikt om Workus.org te bezoeken en de services te gebruiken.
 • Service: verwijst naar de service die wordt geleverd door Workus.org zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op dit platform.
 • Service van derden: verwijst naar adverteerders, wedstrijdsponsors, promotie- en marketingpartners en anderen die onze inhoud leveren of wier producten of diensten u volgens ons interessant kunnen vinden.
 • Website: Workus.org site, toegankelijk via deze URL: https://www.workus.org
 • U: een persoon of entiteit die toegang heeft tot en/of geregistreerd is bij Workus.org om de Services te gebruiken.

Beperkingen

Je stemt ermee in dit niet te doen, en je staat anderen niet toe om:

 • De website in licentie geven, verkopen, verhuren, leasen, toewijzen, distribueren, verzenden, hosten, uitbesteden, openbaar maken of anderszins commercieel exploiteren, of het platform beschikbaar stellen aan derden.
 • Een deel van de website wijzigen, er afgeleide werken van maken, demonteren, decoderen, reverse compileren of reverse-engineeren.
 • Verwijder, wijzig of verberg enige eigendomskennisgeving (inclusief enige kennisgeving van auteursrecht of handelsmerk) van Workus.org of zijn dochterondernemingen, partners, leveranciers of de licentiegevers van de website.
 • >

Retour- en terugbetalingsbeleid

We stellen het op prijs dat u graag Workus.org Services aanschaft. We willen er ook voor zorgen dat u een lonende ervaring heeft terwijl u onze services verkent, evalueert en aanschaft.

Door een bestelling te plaatsen of een aankoop te doen bij Workus.org, ga je akkoord met de voorwaarden en met de Privacybeleid.

Als u, om welke reden dan ook, niet helemaal tevreden bent met de service die wij bieden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, zodat we alle problemen die u ondervindt met onze service, kunnen bespreken.

Uw toestemming

We hebben onze Algemene voorwaarden bijgewerkt om u volledige transparantie te bieden over wat er wordt ingesteld wanneer u onze site bezoekt en hoe deze wordt gebruikt. Door onze website te gebruiken, een account te registreren of een aankoop te doen, gaat u hierbij akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Links naar andere websites

Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op de Services. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door Workus.org. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit, en dergelijke websites worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid of volledigheid. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van de Diensten naar een andere website te gaan, onze Algemene Voorwaarden niet langer van kracht zijn. Uw browsen en interactie op een andere website, inclusief websites die een link op ons platform hebben, zijn onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website. Dergelijke derde partijen kunnen hun eigen cookies of andere methoden gebruiken om informatie over u te verzamelen.

Cookies

Workus.org gebruikt "Cookies" om de delen van onze website te identificeren die u heeft bezocht. Een cookie is een klein stukje gegevens dat door uw webbrowser op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren. Cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Zonder deze cookies is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet beschikbaar zijn of dat u elke keer dat u de website bezoekt uw inloggegevens moet invoeren, omdat wij ons niet kunnen herinneren dat u eerder heeft ingelogd. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van cookies uit te schakelen. Als u cookies echter uitschakelt, heeft u mogelijk geen of geen correcte toegang tot de functionaliteiten op onze website. We plaatsen nooit persoonlijk identificeerbare informatie in cookies.

U kunt gedetailleerde informatie over ons gebruik van "Cookies" vinden in ons Privacybeleid en Cookiebeleid.

Wijzigingen in onze algemene voorwaarden

U erkent en gaat ermee akkoord dat Workus.org naar eigen goeddunken (permanent of tijdelijk) kan stoppen met het leveren van de Service (of enige functies binnen de Service) aan u of aan gebruikers in het algemeen, zonder voorafgaande kennisgeving. aan u opmerken. U kunt op elk moment stoppen met het gebruik van de Dienst. U hoeft Workus.org niet specifiek op de hoogte te stellen wanneer u stopt met het gebruik van de Dienst. U erkent en gaat ermee akkoord dat als Workus.org de toegang tot uw account uitschakelt, u mogelijk geen toegang meer heeft tot de Service, uw accountgegevens of bestanden of ander materiaal in uw account.

Als we besluiten onze Algemene voorwaarden te wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina publiceren en/of de wijzigingsdatum van de Algemene voorwaarden hierboven bijwerken.

Aanpassingen aan onze website

Workus.org behoudt zich het recht voor om de website of enige dienst waarmee deze verbonden is, tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u.

/p>

Updates van onze website

Workus.org kan van tijd tot tijd verbeteringen of verbeteringen bieden aan de functies/functionaliteit van de website, waaronder mogelijk patches, bugfixes, updates, upgrades en andere aanpassingen ("Updates ").

Updates kunnen bepaalde kenmerken en/of functionaliteiten van de website wijzigen of verwijderen. U gaat ermee akkoord dat Workus.org niet verplicht is om (i) Updates te leveren, of (ii) bepaalde functies en/of functionaliteiten van de website aan u te blijven aanbieden of inschakelen.

p>

U gaat er verder mee akkoord dat alle Updates (i) geacht worden een integraal onderdeel van de website te vormen, en (ii) onderworpen zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Services van derden

We kunnen inhoud van derden (waaronder gegevens, informatie, applicaties en andere diensten) weergeven, opnemen of beschikbaar stellen of links aanbieden naar websites of diensten van derden ("Diensten van derden").

U erkent en gaat ermee akkoord dat Workus.org niet verantwoordelijk is voor diensten van derden, inclusief de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. Workus.org aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon of entiteit voor diensten van derden.

Services van derden en links daarnaartoe worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en u opent en gebruikt deze volledig op eigen risico en onderworpen aan de algemene voorwaarden van dergelijke derden.

Termijn en beëindiging

Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze door u of door Workus.org wordt beëindigd.

Workus.org kan, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, deze Overeenkomst opschorten of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving van Workus.org, in het geval u niet voldoet aan enige bepaling van deze Overeenkomst. U kunt deze Overeenkomst ook beëindigen door de website en alle kopieën daarvan van uw computer te verwijderen.

Bij beëindiging van deze Overeenkomst moet u al het gebruik van de website staken en alle kopieën van de website van uw computer verwijderen.

Beëindiging van deze Overeenkomst beperkt geen van de rechten of rechtsmiddelen van Workus.org bij wet of in billijkheid in geval van schending door u (tijdens de looptijd van deze Overeenkomst) van een van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst.

Melding over inbreuk op auteursrecht

Als u een auteursrechteigenaar of een dergelijke eigenaarsagent bent en van mening bent dat materiaal op onze website een inbreuk op uw auteursrecht vormt, neem dan contact met ons op de volgende informatie verstrekken: (a) een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of een persoon die bevoegd is om namens hem op te treden; (b) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt; (c) uw contactgegevens, inclusief uw adres, telefoonnummer en een e-mail; (d) een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal niet is toegestaan door de auteursrechteigenaren; en (e) de verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en dat u, op straffe van meineed, bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Workus.org en haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers (indien van toepassing) schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, als gevolg van of voortvloeiend uit uw: (a) gebruik van de website; (b) overtreding van deze Overeenkomst of enige wet- of regelgeving; of (c) schending van enig recht van een derde partij.

Geen garanties

De website wordt u aangeboden "AS IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en defecten, zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst Workus.org, namens zichzelf en namens zijn gelieerde ondernemingen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de website, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de handel, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk . Zonder beperking tot het voorgaande, biedt Workus.org geen enkele garantie of toezegging, en geeft op geen enkele wijze aan dat de website aan uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met welke andere software, systemen of diensten, zonder onderbreking werken, voldoen aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch Workus.org noch enige Workus.org leverancier enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: ( i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de website, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarop zijn opgenomen; (ii) dat de website ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de website wordt verstrekt; of (iv) dat de website, de servers, de inhoud of e-mails verzonden door of namens Workus.org vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van of beperkingen op impliciete garanties of de beperkingen op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, zal de volledige aansprakelijkheid van Workus.org en al zijn leveranciers onder enige bepaling van deze Overeenkomst en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor al het voorgaande beperkt zijn tot het bedrag dat u daadwerkelijk voor de website heeft betaald.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Workus.org in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot schadevergoeding wegens winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, bedrijfsonderbreking, persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik of de onmogelijkheid om de website te gebruiken, derden software van derden en/of hardware van derden die wordt gebruikt met de website, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Overeenkomst), zelfs als Workus.org of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid dergelijke schade en zelfs als het rechtsmiddel zijn wezenlijke doel niet bereikt.

Sommige staten/rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Overeenkomst als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling voor zover mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving, en blijven de overige bepalingen volledig van kracht. .

Deze Overeenkomst, samen met het Privacybeleid en eventuele andere juridische mededelingen gepubliceerd door over de Services, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Workus.org met betrekking tot de Services. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, die volledig van kracht blijven. Geen enkele afstandsverklaring van enige voorwaarde van deze Overeenkomst zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstandsverklaring van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde, en het niet doen gelden van enig recht of bepaling onder deze Overeenkomst vormt geen afstand doen van een dergelijk recht of bepaling. U EN Workus.org GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE OORZAAK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE DIENSTEN BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE OORZAAK MOET BEGINNEN. ANDERS IS EEN DERGELIJKE ACTIE PERMANENT UITGESLOTEN.

Ontheffing

Behalve zoals hierin bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet nakomen van een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst geen invloed op de mogelijkheid van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke prestaties op enig moment daarna te eisen, noch zal dit het afstand doen van een inbreuk zijn. vormen een verklaring van afstand van elke volgende inbreuk.

Het niet uitoefenen of uitstellen van de uitoefening door een van beide partijen van enig recht of enige bevoegdheid uit hoofde van deze Overeenkomst zal gelden als een verklaring van afstand van dat recht of die bevoegdheid. Evenmin zal enige enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of bevoegdheid uit hoofde van deze Overeenkomst de verdere uitoefening van dat of enig ander hierin verleend recht uitsluiten. In het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en eventuele toepasselijke aankoop- of andere voorwaarden, zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing.

Wijzigingen in deze Overeenkomst

Workus.org behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst op elk moment te wijzigen of te vervangen.

Door onze website te blijven bezoeken of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om Workus.org te gebruiken.

Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomst samen met ons Privacybeleid en Cookiebeleid vormt de volledige overeenkomst tussen u en Workus.org met betrekking tot uw gebruik van de website en vervangt alle eerdere en gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en Workus.org.

Mogelijk zijn er aanvullende algemene voorwaarden van toepassing die van toepassing zijn wanneer u andere Workus.org services gebruikt of aanschaft, die Workus.org zal leveren aan u op het moment van dergelijk gebruik of aankoop.

Updates van onze voorwaarden

We kunnen onze Service en ons beleid wijzigen, en het kan zijn dat we deze Voorwaarden moeten wijzigen, zodat deze onze Service en ons beleid nauwkeurig weerspiegelen. Tenzij anders vereist door de wet, zullen we u op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via onze Service) voordat we wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden en u de gelegenheid geven deze te bekijken voordat ze van kracht worden. Als u vervolgens de Service blijft gebruiken, bent u gebonden aan de bijgewerkte Voorwaarden. Als u niet akkoord wilt gaan met deze of eventuele bijgewerkte Voorwaarden, kunt u uw account verwijderen.

Intellectueel eigendom

De website en de volledige inhoud, kenmerken en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en indeling daarvan), zijn eigendom van Workus.org, zijn licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal en worden beschermd door internationale wetten op het gebied van auteursrecht, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendoms- of eigendomsrechten. Het materiaal mag op geen enkele manier, geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, gedownload of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Workus.org, tenzij en behalve zoals uitdrukkelijk vermeld zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Elk ongeoorloofd gebruik van het materiaal is verboden.

Overeenkomst tot arbitrage

Dit gedeelte is van toepassing op elk geschil, BEHALVE DAT HET GEEN GESCHIL BEVAT MET BETREKKING TOT CLAIMS VOOR DIENSTVERLENING OF BILLIJKE VERHAAL MET BETREKKING TOT DE HANDHAVING OF GELDIGHEID VAN UW OF Workus.org INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN. De term 'geschil' betekent elk geschil, actie of andere controverse tussen u en Workus.org met betrekking tot de Services of deze overeenkomst, ongeacht of het gaat om contract, garantie, onrechtmatige daad, statuut, regelgeving, verordening, of enige andere wettelijke of billijke basis. “Geschil” krijgt de breedst mogelijke betekenis die wettelijk toegestaan is.

Melding van geschil

In het geval van een geschil moet u of Workus.org de ander een kennisgeving van geschil geven. Dit is een schriftelijke verklaring waarin de naam, het adres en de contactgegevens van de partij die deze verstrekt, de feiten die aanleiding gaven tot het geschil en de gevraagde voorziening. U moet elke kennisgeving van geschil verzenden via ons contactformulier. Workus.org zal elke kennisgeving van geschil per post naar uw adres sturen als wij dat hebben, of anders naar uw e-mailadres. U en Workus.org zullen proberen elk geschil via informele onderhandelingen op te lossen binnen zestig (60) dagen vanaf de datum waarop de kennisgeving van geschil is verzonden. Na zestig (60) dagen kunt u of Workus.org een arbitrage starten.

Bindende arbitrage

Als u en Workus.org een geschil niet oplossen via informele onderhandelingen, zullen alle andere pogingen om het geschil op te lossen uitsluitend worden uitgevoerd via bindende arbitrage zoals beschreven in deze sectie. U doet afstand van het recht om alle geschillen voor een rechter of jury te procederen (of eraan deel te nemen als partij of groepslid). Het geschil zal worden beslecht door middel van bindende arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association. Elke partij kan een voorlopige voorziening of voorlopige voorziening verzoeken bij een bevoegde rechtbank, indien nodig om de rechten of eigendommen van de partij te beschermen in afwachting van de voltooiing van de arbitrage. Alle juridische, boekhoudkundige en andere kosten, vergoedingen en uitgaven die door de heersende partij worden gemaakt, worden gedragen door de niet-heersende partij.

Inzendingen en privacy

In het geval dat u ideeën, creatieve suggesties, ontwerpen, foto's, informatie, advertenties, gegevens of voorstellen indient of plaatst, inclusief ideeën voor nieuwe of verbeterde producten, diensten, functies, technologieën of promoties, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat dergelijke inzendingen worden automatisch behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechten en worden het exclusieve eigendom van Workus.org zonder enige compensatie of krediet aan u. Workus.org en zijn dochterondernemingen hebben geen verplichtingen met betrekking tot dergelijke inzendingen of berichten en mogen de ideeën in dergelijke inzendingen of berichten voor alle doeleinden en op elk medium voor altijd gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten en diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van dergelijke ideeën.

Promoties

Workus.org kan van tijd tot tijd wedstrijden, promoties, sweepstakes of andere activiteiten ("Promoties") omvatten waarvoor u materiaal of informatie over uzelf moet indienen. Houd er rekening mee dat voor alle promoties mogelijk afzonderlijke regels gelden die bepaalde deelnamevereisten kunnen bevatten, zoals beperkingen met betrekking tot leeftijd en geografische locatie. Het is uw verantwoordelijkheid om alle promotieregels te lezen om te bepalen of u al dan niet in aanmerking komt voor deelname. Als u deelneemt aan een promotie, gaat u ermee akkoord dat u zich aan alle promotieregels zult houden.

Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op aankopen van services op of via de Services. Deze voorwaarden worden door deze verwijzing onderdeel van deze Overeenkomst.

Typografische fouten

In het geval dat een dienst wordt aangeboden tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een typografische fout, hebben wij het recht om bestellingen die zijn geplaatst voor de dienst die tegen de onjuiste prijs wordt vermeld, te weigeren of te annuleren. Wij hebben het recht om een dergelijke bestelling te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd en van uw creditcard is afgeschreven. Als de aankoop al in rekening is gebracht op uw creditcard en uw bestelling wordt geannuleerd, zullen we het bedrag van de aankoop onmiddellijk terugbetalen op uw creditcardrekening of andere betaalrekening.

Diversen

Als een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook oordeelt dat een bepaling of een deel van deze Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar is, blijven de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht. Elke afstandsverklaring van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal alleen van kracht zijn indien schriftelijk en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Workus.org. Workus.org heeft recht op een voorlopige voorziening of andere billijke schadeloosstelling (zonder de verplichting om een borgsom te stellen) in het geval van enige inbreuk of anticiperende inbreuk door u. De Dienst is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving. Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om vanaf andere locaties toegang te krijgen tot de dienst Workus.org dit op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. . Deze Algemene Voorwaarden (die het Workus.org Privacybeleid en Cookiebeleid) omvat de volledige overeenkomst, en vervangt alle eerdere overeenkomsten, tussen u en betreffende het onderwerp ervan, en kan niet door u worden gewijzigd of aangepast. De sectiekoppen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak bedoeld en hebben geen enkele juridische betekenis.

Vrijwaring

Workus.org is niet verantwoordelijk voor enige inhoud, code of enige andere onnauwkeurigheid.

Workus.org biedt geen garanties.

In geen geval zal Workus.org aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, vervolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij als gevolg van een contract, nalatigheid of een andere onrechtmatige daad , voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Dienst of de inhoud van de Dienst. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service aan te brengen.

De Workus.org Service en de inhoud ervan worden geleverd "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Workus.org is een distributeur en geen uitgever van de inhoud die door derden wordt geleverd; als zodanig oefent Workus.org geen redactionele controle uit over dergelijke inhoud en geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie, inhoud, dienst of koopwaar die wordt aangeboden via of toegankelijk is via de dienst Workus.org. Zonder het voorgaande te beperken, wijst Workus.org specifiek alle garanties en verklaringen af met betrekking tot inhoud die wordt verzonden op of in verband met de dienst Workus.org of op sites die kan verschijnen als links op de dienst Workus.org, of in de producten die worden geleverd als onderdeel van, of anderszins in verband met, de dienst Workus.org , inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van rechten van derden. Geen enkel mondeling advies of schriftelijke informatie gegeven door Workus.org of een van zijn dochterondernemingen, werknemers, functionarissen, directeuren, agenten en dergelijke zal een garantie creëren. Prijs- en beschikbaarheidsinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zonder het voorgaande te beperken, garandeert Workus.org niet dat de Workus.org Service ononderbroken, onbeschadigd, tijdig of foutloos zal zijn.

Neem contact met ons op

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.