Privacybeleid


Laatste update: 10 september 2023

Workus.org ("wij", "onze" of "ons") doet er alles aan om uw privacy te beschermen. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt door Workus.org.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze website en de bijbehorende subdomeinen (gezamenlijk onze “Service”). Door onze Service te openen of te gebruiken, geeft u aan dat u onze verzameling, opslag, gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze Algemene voorwaarden.

Definities en sleutelbegrippen

Om de zaken in dit Privacybeleid zo duidelijk mogelijk uit te leggen, wordt elke keer dat naar een van deze termen wordt verwezen, strikt gedefinieerd als:

 • Cookie: kleine hoeveelheid gegevens die door een website wordt gegenereerd en door uw webbrowser wordt opgeslagen. Het wordt gebruikt om uw browser te identificeren, analyses te bieden en informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens.
 • Bedrijf: wanneer dit beleid 'Bedrijf', 'wij', 'ons' of 'onze' vermeldt, verwijst dit naar IM HelpDesk LLC die verantwoordelijk is voor uw informatie onder deze Privacy Beleid.
 • Land: waar Workus.org of de eigenaren/oprichters van Workus.org zijn gevestigd, in dit geval de Verenigde Staten
 • Klant: verwijst naar het bedrijf, de organisatie of de persoon die zich aanmeldt voor het gebruik van de service Workus.org.
 • Apparaat: elk apparaat met internetverbinding, zoals een telefoon, tablet, computer of een ander apparaat dat kan worden gebruikt om Workus.org te bezoeken en de services te gebruiken.
 • IP-adres: aan elk apparaat dat met internet is verbonden, wordt een nummer toegewezen dat bekend staat als een internetprotocoladres (IP-adres). Deze nummers worden meestal toegewezen in geografische blokken. Een IP-adres kan vaak worden gebruikt om de locatie te identificeren waarvandaan een apparaat verbinding maakt met internet.
 • Personeel: verwijst naar de personen die in dienst zijn van Workus.org of onder contract staan om een dienst uit te voeren namens een van de partijen.
 • Persoonsgegevens: alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie – inclusief een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.
 • Service: verwijst naar de service die wordt geleverd door Workus.org zoals beschreven in de relatieve Algemene voorwaarden op dit platform.
 • Service van derden: verwijst naar adverteerders, wedstrijdsponsors, promotie- en marketingpartners en anderen die onze inhoud leveren of wier producten of diensten u volgens ons interessant kunnen vinden.
 • Website: Workus.org site, toegankelijk via deze URL: https://www.workus.org
 • U: een persoon of entiteit die geregistreerd is bij Workus.org om de Services te gebruiken.

Welke informatie verzamelen we?

Wij verzamelen gegevens van u wanneer u onze website bezoekt, u registreert op onze site, een bestelling plaatst, u abonneert op onze nieuwsbrief, reageert op een enquête of een formulier invult.

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huidige of voormalige functietitels
 • Wachtwoord
 • Andere informatie die mogelijk is opgenomen in uw cv (voor kandidaten) of uw vacatures (voor werkgevers)

Je wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, waardoor omgekeerde decodering niet mogelijk is, en is niet zichtbaar voor medewerkers van Workus.org.

U dient zich ervan bewust te zijn dat alle persoonlijke informatie (zoals e-mailadres of cv's), die u vrijwillig weergeeft of verspreidt op de website Workus.org en op internet, kan worden verzameld en gebruikt door anderen. Dit kan ertoe leiden dat u ongevraagde berichten ontvangt van derden waarvoor Workus.org niet verantwoordelijk is en geen invloed kan uitoefenen. Als u op een vacature van een derde partij klikt en die partij uw persoonlijke gegevens verstrekt, hebben wij geen verantwoordelijkheid of controle over die informatie.

Hoe gebruiken we de informatie die we verzamelen?

Alle informatie die we van u verzamelen, kan op een van de volgende manieren worden gebruikt:

 • Om uw ervaring te personaliseren (uw informatie helpt ons beter te reageren op uw individuele behoeften)
 • Om onze website te verbeteren (we streven er voortdurend naar om ons websiteaanbod te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen)
 • Om de klantenservice te verbeteren (uw informatie helpt ons effectiever te reageren op uw klantenserviceverzoeken en ondersteuningsbehoeften)
 • Om transacties te verwerken
 • Om een wedstrijd, promotie, enquête of andere sitefunctie te beheren
 • Om periodieke e-mails te verzenden

Wanneer gebruiken we gebruikersinformatie van derden?

We ontvangen bepaalde informatie van derden wanneer u onze Services gebruikt. Wanneer u bijvoorbeeld uw e-mailadres aan ons verstrekt om interesse te tonen om klant te worden van Workus.org, ontvangen we informatie van een derde partij die geautomatiseerde fraudedetectiediensten levert aan . We verzamelen ook af en toe informatie die openbaar beschikbaar wordt gesteld op sociale mediawebsites. U kunt bepalen hoeveel van uw informatie op sociale media-websites openbaar wordt gemaakt door deze websites te bezoeken en uw privacy-instellingen te wijzigen.

Delen we de informatie die we verzamelen met derden?

We kunnen de informatie die we verzamelen, zowel persoonlijk als niet-persoonlijk, delen met derde partijen zoals adverteerders, wedstrijdsponsors, promotie- en marketingpartners en anderen die onze inhoud leveren of wier producten of diensten u volgens ons interesseren . We kunnen deze gegevens ook delen met onze huidige en toekomstige gelieerde bedrijven en zakenpartners, en als we betrokken zijn bij een fusie, verkoop van activa of andere bedrijfsreorganisaties, kunnen we uw persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens ook delen of overdragen aan onze opvolgers. -interesse.

We kunnen vertrouwde externe dienstverleners inschakelen om functies uit te voeren en diensten aan ons te verlenen, zoals het hosten en onderhouden van onze servers en de website, databaseopslag en -beheer, e-mailbeheer, opslagmarketing, creditcardverwerking, klantenservice en het uitvoeren van bestellingen voor producten en diensten die u via de website kunt kopen. We zullen uw persoonlijke gegevens, en mogelijk ook bepaalde niet-persoonlijke gegevens, waarschijnlijk delen met deze derde partijen, zodat zij deze diensten voor ons en voor u kunnen uitvoeren.

We kunnen delen van onze logbestandgegevens, inclusief IP-adressen, voor analytische doeleinden delen met derden, zoals webanalysepartners, applicatieontwikkelaars en advertentienetwerken. Als uw IP-adres wordt gedeeld, kan dit worden gebruikt om de algemene locatie en andere technologische gegevens te schatten, zoals de verbindingssnelheid, of u de website op een gedeelde locatie hebt bezocht en het type apparaat dat is gebruikt om de website te bezoeken. Ze kunnen informatie verzamelen over onze advertenties en wat u op de website ziet en vervolgens audits, onderzoek en rapportage voor ons en onze adverteerders verzorgen. We kunnen ook persoonlijke en niet-persoonlijke informatie over u bekendmaken aan overheids- of wetshandhavingsfunctionarissen of particuliere partijen als wij, naar eigen goeddunken, noodzakelijk of passend achten om te reageren op claims, juridische procedures (inclusief dagvaardingen), om onze rechten en belangen of die van een derde partij, de veiligheid van het publiek of een persoon, om illegale, onethische of juridisch vervolgbare activiteiten te voorkomen of te stoppen, of om anderszins te voldoen aan toepasselijke rechterlijke bevelen, wetten, regels en voorschriften. p>

Hoe gebruiken we uw e-mailadres?

Door uw e-mailadres op deze website in te voeren, gaat u ermee akkoord e-mails van ons te ontvangen. U kunt uw deelname aan elk van deze e-maillijsten op elk moment annuleren door op de opt-outlink of een andere afmeldoptie te klikken die in de betreffende e-mail is opgenomen. We sturen alleen e-mails naar mensen die ons toestemming hebben gegeven om contact met hen op te nemen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij. Wij sturen geen ongevraagde commerciële e-mails, omdat wij net zo’n hekel hebben aan spam als u. E-mailadressen die alleen via de bestelverwerkingspagina worden ingediend, worden uitsluitend gebruikt om u informatie en updates met betrekking tot uw bestelling te sturen. Als u dezelfde e-mail echter op een andere manier aan ons hebt verstrekt, kunnen we deze gebruiken voor elk van de doeleinden die in dit beleid worden vermeld. Opmerking: als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, vindt u onderaan elke e-mail gedetailleerde instructies voor het afmelden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens slechts zo lang als we deze nodig hebben om u diensten te verlenen en de doeleinden te vervullen die in dit beleid worden beschreven. Dit geldt ook voor iedereen met wie wij uw gegevens delen en die namens ons diensten uitvoert. Wanneer we uw gegevens niet langer hoeven te gebruiken en het niet nodig is om deze te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen, zullen we deze uit onze systemen verwijderen of depersonaliseren, zodat we u niet kunnen identificeren.

Hoe beschermen we uw informatie?

We implementeren een verscheidenheid aan beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen wanneer u een bestelling plaatst of uw persoonlijke gegevens invoert, verzendt of opent. Wij bieden het gebruik van een beveiligde server aan. Alle verstrekte gevoelige/kredietinformatie wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL)-technologie en vervolgens gecodeerd in onze Payment Gateway Providers-database, zodat deze alleen toegankelijk is voor degenen die geautoriseerd zijn met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen, en zijn verplicht om de informatie vertrouwelijk te houden. Na een transactie worden uw privégegevens (creditcards, burgerservicenummers, financiële gegevens, enz.) nooit bewaard. We kunnen echter niet de absolute veiligheid garanderen van de informatie die u verzendt naar Workus.org of garanderen dat uw informatie op de Service niet mag worden geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd door een schending van onze fysieke, technische of bestuurlijke veiligheidsmaatregelen.

Kan mijn informatie worden overgedragen naar andere landen?

IM HelpDesk LLC is opgericht in de Verenigde Staten. Informatie verzameld via onze website, door directe interactie met u, of door het gebruik van onze hulpdiensten, kan van tijd tot tijd worden overgedragen aan onze kantoren of ons personeel, of aan derden, verspreid over de hele wereld, en kan overal in de wereld worden bekeken en gehost. over de hele wereld, inclusief landen die mogelijk geen algemeen geldende wetten hebben die het gebruik en de overdracht van dergelijke gegevens reguleren. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geeft u door gebruik te maken van het bovenstaande vrijwillig toestemming voor de grensoverschrijdende overdracht en hosting van dergelijke informatie.

Is de informatie die via de Service wordt verzameld veilig?

We nemen voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw gegevens te beschermen. We hebben fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om ongeautoriseerde toegang te beschermen, te voorkomen, gegevensbeveiliging te handhaven en uw informatie correct te gebruiken. Noch mensen, noch beveiligingssystemen zijn echter waterdicht, inclusief encryptiesystemen. Bovendien kunnen mensen opzettelijke misdaden begaan, fouten maken of het beleid niet volgen. Daarom kunnen we, hoewel we redelijke inspanningen leveren om uw persoonlijke gegevens te beschermen, de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Als de toepasselijke wetgeving een niet-afwijsbare plicht oplegt om uw persoonlijke gegevens te beschermen, gaat u ermee akkoord dat opzettelijk wangedrag de maatstaf zal zijn die wordt gebruikt om onze naleving van die plicht te meten.

Kan ik mijn gegevens bijwerken of corrigeren?

De rechten die u heeft om updates of correcties aan te vragen van de informatie die Workus.org verzamelt, zijn afhankelijk van uw relatie met Workus.org.

Klanten hebben het recht om als volgt de beperking van bepaald gebruik en openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie aan te vragen. U kunt contact met ons opnemen om (1) uw persoonlijk identificeerbare informatie bij te werken of te corrigeren, (2) uw voorkeuren met betrekking tot communicatie en andere informatie te wijzigen die u van ons ontvangt, of (3) de persoonlijk identificeerbare informatie die over u op onze systemen wordt bewaard, verwijdert (met inachtneming van de volgende paragraaf), door uw account te annuleren. Dergelijke updates, correcties, wijzigingen en verwijderingen hebben geen effect op andere informatie die wij bijhouden, of op informatie die wij aan derden hebben verstrekt in overeenstemming met dit Privacybeleid voorafgaand aan een dergelijke update, correctie, wijziging of verwijdering. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen we redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we u profieltoegang verlenen of correcties aanbrengen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw unieke wachtwoord en accountgegevens.

U dient zich ervan bewust te zijn dat het technologisch niet mogelijk is om elk record van de informatie die u ons heeft verstrekt uit ons systeem te verwijderen. De noodzaak om een back-up te maken van onze systemen om informatie te beschermen tegen onbedoeld verlies betekent dat er een kopie van uw informatie kan bestaan in een niet-uitwisbare vorm die voor ons moeilijk of onmogelijk te lokaliseren is. Onmiddellijk na ontvangst van uw verzoek wordt alle persoonlijke informatie die is opgeslagen in databases die we actief gebruiken, en andere gemakkelijk doorzoekbare media, bijgewerkt, gecorrigeerd, gewijzigd of verwijderd, indien van toepassing, zodra en voor zover redelijk en technisch haalbaar is.

Verkoop van bedrijf

We behouden ons het recht voor om informatie over te dragen aan een derde partij in het geval van een verkoop, fusie of andere overdracht van alle of vrijwel alle activa van Workus.org of een van zijn activa Gelieerde ondernemingen (zoals hierin gedefinieerd), of dat gedeelte van Workus.org of een van zijn gelieerde ondernemingen waarop de Service betrekking heeft, of in het geval dat wij ons bedrijf stopzetten of een petitie indienen of een faillissements-, reorganisatie- of soortgelijke procedure tegen ons hebben ingediend, op voorwaarde dat de derde partij ermee instemt zich aan de voorwaarden van dit privacybeleid te houden.

Gelieerde ondernemingen

We kunnen informatie (inclusief persoonlijke informatie) over u bekendmaken aan onze zakelijke partners. Voor de doeleinden van dit Privacybeleid betekent "Bedrijfspartner" elke persoon of entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met Workus.org, hetzij door eigendom of anderszins. Alle informatie met betrekking tot u die wij verstrekken aan onze bedrijfsfilialen, zal door deze bedrijfsfilialen worden behandeld in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Toepasselijk recht

Dit Privacybeleid valt onder de wetten van de Verenigde Staten, ongeacht de bepalingen inzake conflicterende wetten. U stemt in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in verband met enige actie of geschil dat tussen de partijen ontstaat onder of in verband met dit Privacybeleid, behalve voor die personen die mogelijk rechten hebben om claims in te dienen onder het Privacy Shield of het Zwitsers-Amerikaanse raamwerk.

De wetten van de Verenigde Staten, met uitzondering van de collisieregels, zijn van toepassing op deze Overeenkomst en uw gebruik van de website. Uw gebruik van de website kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Door Workus.org te gebruiken of rechtstreeks contact met ons op te nemen, geeft u aan dat u dit privacybeleid accepteert. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, mag u onze website niet bezoeken of onze diensten gebruiken. Voortgezet gebruik van de website, directe betrokkenheid bij ons of het volgen van wijzigingen in dit privacybeleid die geen significante invloed hebben op het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

Uw toestemming

We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om u volledige transparantie te bieden over wat er wordt ingesteld wanneer u onze site bezoekt en hoe deze wordt gebruikt. Door onze website te gebruiken, een account te registreren of een aankoop te doen, stemt u hierbij in met ons privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Links naar andere websites

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Services. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door Workus.org. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit, en dergelijke websites worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid of volledigheid. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van de Diensten naar een andere website te gaan, ons Privacybeleid niet langer van kracht is. Uw browsen en interactie op een andere website, inclusief websites die een link op ons platform hebben, zijn onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website. Dergelijke derde partijen kunnen hun eigen cookies of andere methoden gebruiken om informatie over u te verzamelen.

Advertentie

Deze website kan advertenties van derden en links naar sites van derden bevatten. Workus.org doet geen uitspraken over de juistheid of geschiktheid van de informatie in die advertenties of sites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gedrag of de inhoud van die advertenties en sites en het aanbod van derden.

Advertentie houdt Workus.org en veel van de websites en diensten die u gebruikt gratis. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat advertenties veilig, onopvallend en zo relevant mogelijk zijn.

Advertenties van derden en links naar andere sites waarop goederen of diensten worden geadverteerd, zijn geen goedkeuringen of aanbevelingen door Workus.org van de sites, goederen of diensten van derden. Workus.org aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties, gedane beloften of de kwaliteit/betrouwbaarheid van de producten of diensten die in alle advertenties worden aangeboden.

Cookies voor reclame

Deze cookies verzamelen in de loop van de tijd informatie over uw online activiteiten op de website en andere online diensten om online advertenties relevanter en effectiever voor u te maken. Dit staat bekend als op interesses gebaseerd adverteren. Ze voeren ook functies uit zoals voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend opnieuw verschijnt en ervoor zorgen dat advertenties correct worden weergegeven voor adverteerders. Zonder cookies is het voor een adverteerder erg moeilijk om zijn doelgroep te bereiken, of om te weten hoeveel advertenties er zijn getoond en hoeveel klikken ze hebben ontvangen.

Cookies

Workus.org gebruikt "Cookies" om de delen van onze website te identificeren die u heeft bezocht. Een cookie is een klein stukje gegevens dat door uw webbrowser op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren, maar zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Zonder deze cookies is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteit, zoals video's, niet beschikbaar is of dat u elke keer dat u de website bezoekt uw inloggegevens moet invoeren, omdat we ons niet kunnen herinneren dat u eerder heeft ingelogd. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van cookies uit te schakelen. Als u cookies echter uitschakelt, heeft u mogelijk geen of geen correcte toegang tot de functionaliteiten op onze website. We plaatsen nooit persoonlijk identificeerbare informatie in cookies.

U kunt gedetailleerde informatie over ons gebruik van "Cookies" vinden in ons Cookiebeleid.

Cookies en soortgelijke technologieën blokkeren en uitschakelen

Waar u zich ook bevindt, u kunt uw browser ook instellen om cookies en vergelijkbare technologieën te blokkeren, maar deze actie kan onze essentiële cookies blokkeren en voorkomen dat onze website correct functioneert, en u kunt mogelijk niet alle functies volledig benutten en diensten. Houd er ook rekening mee dat u mogelijk ook bepaalde opgeslagen informatie kwijtraakt (bijvoorbeeld opgeslagen inloggegevens, sitevoorkeuren) als u cookies in uw browser blokkeert. Verschillende browsers stellen u verschillende bedieningselementen ter beschikking. Als u een cookie of categorie cookies uitschakelt, wordt de cookie niet uit uw browser verwijderd. U moet dit zelf doen vanuit uw browser. Bezoek het helpmenu van uw browser voor meer informatie.

Privacy van minderjarigen

We richten ons niet tot iemand onder de 18 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt , neem contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 18 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen onze service en ons beleid wijzigen, en mogelijk moeten we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zodat deze onze service en ons beleid nauwkeurig weerspiegelen. Als we besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina publiceren en/of de wijzigingsdatum van het privacybeleid hierboven bijwerken. Als u vervolgens de Dienst blijft gebruiken, bent u gebonden aan het bijgewerkte Privacybeleid. Als u niet akkoord wilt gaan met dit of een bijgewerkt privacybeleid, kunt u uw account verwijderen.

Services van derden

We kunnen inhoud van derden (waaronder gegevens, informatie, applicaties en andere diensten) weergeven, opnemen of beschikbaar stellen of links aanbieden naar websites of diensten van derden ("Diensten van derden").

U erkent en gaat ermee akkoord dat Workus.org niet verantwoordelijk is voor diensten van derden, inclusief de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. Workus.org aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon of entiteit voor diensten van derden.

Services van derden en links daarnaartoe worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en u opent en gebruikt deze volledig op eigen risico en onderworpen aan de algemene voorwaarden van dergelijke derden.

Trackingtechnologieën

 • Cookies
  Wij gebruiken cookies om de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren. Cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Zonder deze cookies is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet beschikbaar zijn of dat u elke keer dat u de website bezoekt uw inloggegevens moet invoeren, omdat wij ons niet kunnen herinneren dat u eerder heeft ingelogd.
 • Sessies
  Wij gebruiken ‘Sessies’ om te identificeren welke delen van onze website u heeft bezocht. Een sessie is een klein stukje gegevens dat door uw webbrowser op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen.

Informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het is mogelijk dat we informatie van u verzamelen en gebruiken als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt. In dit gedeelte van ons privacybeleid gaan we precies uitleggen hoe en waarom deze gegevens worden verzameld, en hoe we deze gegevens onderhouden deze gegevens zijn beschermd tegen reproductie of verkeerd gebruik.

Wat is AVG?

AVG is een EU-brede privacy- en gegevensbeschermingswet die regelt hoe de gegevens van EU-inwoners door bedrijven worden beschermd en die de controle verbetert die EU-inwoners hebben over hun persoonlijke gegevens.

De AVG is relevant voor elk wereldwijd opererend bedrijf en niet alleen voor in de EU gevestigde bedrijven en inwoners van de EU. De gegevens van onze klanten zijn belangrijk, ongeacht waar ze zich bevinden. Daarom hebben we AVG-controles geïmplementeerd als onze basisnorm voor al onze activiteiten wereldwijd.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbaar of geïdentificeerd individu. De AVG omvat een breed spectrum aan informatie die op zichzelf of in combinatie met andere stukjes informatie kan worden gebruikt om een persoon te identificeren. Persoonlijke gegevens gaan verder dan de naam of het e-mailadres van een persoon. Enkele voorbeelden zijn financiële informatie, politieke meningen, genetische gegevens, biometrische gegevens, IP-adressen, fysiek adres, seksuele geaardheid en etniciteit.

De Gegevensbeschermingsprincipes omvatten vereisten zoals:

 • De verzamelde persoonlijke gegevens moeten op een eerlijke, legale en transparante manier worden verwerkt en mogen alleen worden gebruikt op een manier die iemand redelijkerwijs mag verwachten.
 • Persoonlijke gegevens mogen alleen worden verzameld om een specifiek doel te bereiken en mogen alleen voor dat doel worden gebruikt. Organisaties moeten specificeren waarom ze de persoonlijke gegevens nodig hebben wanneer ze deze verzamelen.
 • Persoonlijke gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is om het doel ervan te verwezenlijken.
 • Mensen die onder de AVG vallen, hebben recht op toegang tot hun eigen persoonlijke gegevens. Ze kunnen ook een kopie van hun gegevens opvragen en laten bijwerken, verwijderen, beperken of verplaatsen naar een andere organisatie.

Waarom is AVG belangrijk?

De AVG voegt een aantal nieuwe vereisten toe met betrekking tot de manier waarop bedrijven de persoonlijke gegevens van individuen die zij verzamelen en verwerken moeten beschermen. Het verhoogt ook de inzet voor naleving door de handhaving te vergroten en hogere boetes op te leggen voor overtredingen. Afgezien van deze feiten is het gewoon het juiste om te doen. Bij Workus.org zijn we ervan overtuigd dat uw gegevensprivacy erg belangrijk is en hebben we al solide beveiligings- en privacypraktijken ingevoerd die verder gaan dan de vereisten van deze nieuwe regelgeving.

Rechten van individuele betrokkenen - toegang tot gegevens, portabiliteit en verwijdering

We doen er alles aan om onze klanten te helpen voldoen aan de vereisten voor de rechten van betrokkenen in de AVG. Workus.org verwerkt of slaat alle persoonlijke gegevens op bij volledig gecontroleerde, DPA-compatibele leveranciers. We bewaren alle gespreks- en persoonlijke gegevens maximaal 6 jaar, tenzij uw account wordt verwijderd. In dat geval verwijderen we alle gegevens in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden en ons Privacybeleid, maar bewaren we deze niet langer dan 60 dagen.

Inwoners van Californië

De California Consumer Privacy Act (CCPA) vereist dat we categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen openbaar maken en hoe we deze gebruiken, de categorieën bronnen van wie we persoonlijke informatie verzamelen en de derde partijen met wie we deze delen, waarmee we heb hierboven uitgelegd.

We zijn ook verplicht om informatie te communiceren over de rechten die inwoners van Californië hebben volgens de Californische wetgeving. U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op kennis en toegang. U kunt een verifieerbaar verzoek om informatie indienen met betrekking tot de: (1) categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken of delen; (2) doeleinden waarvoor categorieën Persoonlijke Informatie door ons worden verzameld of gebruikt; (3) categorieën bronnen waaruit wij persoonlijke informatie verzamelen; en (4) specifieke stukjes persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • Recht op gelijke dienstverlening. We zullen u niet discrimineren als u uw privacyrechten uitoefent.
 • Recht om te verwijderen. U kunt een verifieerbaar verzoek indienen om uw account te sluiten, waarna wij de persoonlijke informatie over u die wij hebben verzameld, verwijderen.
 • Verzoek dat een bedrijf dat de persoonlijke gegevens van een consument verkoopt, de persoonlijke gegevens van de consument niet verkoopt.

Als u een verzoek indient, hebben wij één maand de tijd om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Wij verkopen de persoonlijke informatie van onze gebruikers niet.

Voor meer informatie over deze rechten kunt u contact met ons opnemen.

California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

CalOPPA vereist dat we categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen openbaar maken en hoe we deze gebruiken, de categorieën bronnen van wie we persoonlijke informatie verzamelen en de derde partijen met wie we deze delen, zoals we hierboven hebben uitgelegd.

>

CalOPPA-gebruikers hebben de volgende rechten:

 • Recht op kennis en toegang. U kunt een verifieerbaar verzoek om informatie indienen met betrekking tot de: (1) categorieën persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken of delen; (2) doeleinden waarvoor categorieën Persoonlijke Informatie door ons worden verzameld of gebruikt; (3) categorieën bronnen waaruit wij persoonlijke informatie verzamelen; en (4) specifieke stukjes persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • Recht op gelijke dienstverlening. We zullen u niet discrimineren als u uw privacyrechten uitoefent.
 • Recht om te verwijderen. U kunt een verifieerbaar verzoek indienen om uw account te sluiten, waarna wij de persoonlijke informatie over u die wij hebben verzameld, verwijderen.
 • Het recht om te verzoeken dat een bedrijf dat de persoonlijke gegevens van een consument verkoopt, de persoonlijke gegevens van de consument niet verkoopt.

Als u een verzoek indient, hebben wij één maand de tijd om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Wij verkopen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers niet.

Voor meer informatie over deze rechten kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact met ons op

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.